Creació d’apps per mòduls

Geolocalització

2 de gener de 2018
Categories: Aplicacions

Aquest sistema vinculat al Google Map permet saber com anar a el lloc que es desitja i el temp de desplaçament.

Amb la geolocalització podem:

– Indicar la ubicació del seu negoci, oficines…

– Indicar la ubicació dels esdeveniments, fires, concerts, o dels actes que tinguin a l’agenda

– Indicar la ubicació dels productes o serveis que s’estan oferint.