Creació d’apps per mòduls

Notificacions PUSH

2 de gener de 2018
Categories: Aplicacions,General

Les notificacions PUSH són alertes que s’envien directament al dispositiu de l’usuari per comunicar nous esdeveniments, productes, continguts…

Els PUSH poden ser:

– Manuals: pots seleccionar els usuaris i l’hora que s’envia la nova informació (*).

– Automàtics: s’envia de forma automàtica un avís als usuaris quan alguna secció de l’app s’actualitza (*).

– Geofences: s’envia de forma automàtica un PUSH a l’usuari quan passi per una ubicació prèviament senyalitzada (**).

 

 

(*) Les APPS bàsiques inclouen 500.000 Push mensuals.
 (**) Les APPS bàsiques inclouen 6 Push amb Geofence mensuals.