Creació d’apps per mòduls

Publicitat personalitzada – Banners

2 de gener de 2018
Categories: Aplicacions

Es poden crear i gestionar campanyes publicitàries dins de la mateixa app per promocionar productes o serveis propis o externs.

Amb la publicitat personalitzada podem:

– Inserir en el lloc que es decideixi publicitat de pantalla completa (splashscreen) o banners superiors o inferiors.

– Vostè decideix quant de temps dura el banner o què passa al clicar sobre d’ell, tregui benefici de la seva app.

– Crear campanyes precisant la segmentació segons el dispositiu i així oferir una millor visualització sigui quin sigui el model o tipus de dispositiu.

– També podem connectar les xarxes publicitàries externes i gestionar les campanyes a través dels proveïdors d’anuncis.