WEB PREMIUM

Aquesta opció és la més completa. Comprèn la creació d’una pàgina web 2.0 a la mesura de les necessitats de la seva empresa. Segons l’estil del seu disseny la realitzarem amb tecnologia Responsive Design (un sol disseny adaptable) o Adaptive Design (disseny personalitzat per a cada grandària), per la qual cosa el lloc web estarà optimitzat per a múltiples dispositius i resolucions de pantalla: ordinadors, tablets, telèfons mòbils, etc. Una vegada conclòs el web, vostè mateix podrà gestionar-ne els continguts, comptant amb un seguiment de suport durant dos mesos. També oferim el servei de manteniment, si així ho desitja. A més, comptant, des del mateix gestor de continguts, amb un servei de Newsletter per a promocionar-se o per a informar tots els seus clients de les últimes novetats publicades en el seu web.

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS

 

Taula de característiques Web Premium

PRESSUPOST SENSE COMPROMÍS